Trådlös in och urkoppling

140° rörelsevakt / sändare och mottagare arbetar med 868MHz och har upp till 200m räckvidd mellan sändare och mottagare

Systemet switchar automatiskt nyinstallerade eller befintliga belysningar med trådlös styrning. Rörelsevakten kan monteras där den ger tidigast möjliga detektering när besökare anländer.

Med användning av den senaste tekniken består den trådlösa 140° Spectra-systemet av en batteridriven trådlös rörelsevakt och en anpassad radiomottagare med relä för till och frånkoppling av belysningssystem.

Rörelsevakten placeras enkelt på en position där den kan optimalt kan övervaka önskat område. Den kan även placeras på avstånd från mottagaren för att säkerställa så tidig detektering och aktivering av belysningen som möjligt.

Mottagaren kan installeras inom eller utomhus och ansluts enkelt till belysningskabeln. Den inbyggda sändaren i rörelsevakten har en maximal räckvidd på 200m från mottagaren.

Batteridriven PIR-rörelsevakt

  • Ingen tråddragning - Enkelt montage
  • Rörelsevakten kan enkelt installeras där kabeldragning är svår
  • Inställbart övervakningsområde 12meter räckvidd och 140°
  • Installation på ett par minuter - montera och stoppa in batterier
  • Möjligt att använda ytterligare rörelsevakter för att utöka systemet
  • BZT godkänt, Nr. D800470K

 

Mottagare för inkoppling på nätet

  • Kopplas in på befintligt eller nyinstallerat belysningssystem
  • Befintliga manuellt aktiverade belysningar, exempelvis trädgårdsbelysningar kan enkelt omvadlas till automatisk belysning
  • Möjligt att aktivera med trådlös Libra+ tryckknapp
  • Utbyggnadsbar med Friedland alarm SL3F och SL5F

 

till produkterna

Friedland har utökat sitt produktsortiment inom området trådlösa ringklockor. Förutom de nyligen lanserade produkterna Décor-trä och glasringklockor erbjuder vi nu med LIBRA+ en designorienterad apparat för avancerade...

© 2018 Novar GmbH